Promidžbeni filmoviInformativni centar HAK-a koji nas svaki dan putem hrvatskih medija (radio postaje, poratli, TV) obavještava o stanju na cestama slavio je 30 godina postojanja. Bila je to prigoda da zabilježimo kako je sve počelo…