e-Hrvatska, emisija o novim tehnologijama

e-HRVATSKA br. 108
         siječanj 2012

 
SADRŽAJ
  1. HAKOM - Prigovor korisnika
  2. Pregled 2011 - SOFTWARE
  3. Pregled 2011 - HARDWARE
  4. Pregled 2011 - MOBITELI
  5. Pregled 2011 - INTERNET
  6. Pregled 2011 - IGRE