90 godina Ekonomskog fakulteta ZagrebPovodom velike obljetnice Ekonomskog fakulteta Zagreba radili smo dokumentarni film u trajanju od 17 minuta. Sve poslove obavio je Digimarkov tim.