2 - Pravni okvir 
British council - Konferencija o socijalnom poduzetnistvu
011 - Konferencija
022 - Pravni okvir
033 - Obrazovanje
044 - Financiranje
055 - Socijalno uključivanje
066 - Uloga