Multimedijska izložbaSredišnji državni ured za e-Hrvatsku u suradnji sa zajednicom Suradnici u učenju, organizirali su multimedijsku izložbu - Zajedno za sigurniji internet. Predstavljeni su radovi učenika koji su nastali upravo u sklopu akcije Sigurniji internet za djecu.