Europski fond za regionalni razvoj u službi kulture